Doeltreffend resultaat door succesvol teamwork!

Binnen de EU geldt sinds 25 mei 2018 één privacywet. Het niveau van gegevensbescherming in de EU  is met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gelijk. De AVG vervangt de EU-privacyrichtlijn. In Nederland was deze privacyrichtlijn uitgewerkt in de Wbp. De Wbp is per 25 mei 2018 vervallen, net als de nationale privacywetten van de andere EU-lidstaten.

Persoonsgegevens beschermen

De meeste bedrijven gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. Echter is er wetgeving die de omgang met persoonsgegevens beschermt, deze is vastgelegd in de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bepalingen persoonsgegevens

De wet gaat over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. De belangrijkste bepalingen uit de AVG zijn als volgt samen te vatten:

  • Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Voor de betrokkene (dat is degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden) moet het behoorlijk en transparant zijn hoe en waarom de persoonsgegevens verwerkt worden.
  • Persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden met een gerechtvaardigd doel. Dat doel moet welbepaald zijn en vooraf uitdrukkelijk zijn omschreven. Het doel waarvoor een organisatie de persoonsgegevens gaat verwerken moet verenigbaar zijn met het doel waarmee de persoonsgegevens zijn verzameld.
  • Verwerkt een organisatie of persoon persoonsgegevens? Dan moet de persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt in ieder geval op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke) en van het doel van de gegevensverwerking.
  • Als organisaties persoonsgegevens verwerken, dan moeten ze daarbij als uitgangspunt hanteren ‘zo min mogelijk’. Dat houdt o.a. in dat de verwerking van de gegevens moet passen bij het doel waarvoor ze worden verwerkt.
  • De verwerkingsverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat de gegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd.
  • De gegevensverwerking moet op een passende manier worden beveiligd. Voor bijzondere gegevens, zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels.

De wet AVG en uw website

Heeft u de bescherming van persoonsgegevens op uw website goed geregeld? Dit kan door middel van een privacyverklaring. Steenstra Media kan u daarbij helpen, neem vrijblijvend contact met ons op!

Ties Steenstra-Steenstra-Media-reclame-internetbureau-someren-2021

Ook samenwerken voor doeltreffend resultaat?

Laten we het hebben over waar jouw kansen liggen en wat we samen kunnen bereiken. Neem contact met ons op en wij gaan op zoek naar de beste oplossing voor jouw project.

Ties Steenstra

Bel 06 144 11 812
of stuur een e-mail info@steenstramedia.nl